Select Page

соработка

Доколку сакате да ни испратите материјали за ЗаУм, од помош ни се следниве типови на материјали (во дигитална верзија):

1. каталози во pdf (дигитални верзии или скенови), флаери (jpg или pdf), официјални инфорамции наменети за медиуми (pdf, word и сл.);
2. интервјуа, критики, осврти (скен, скриншот,…)*
* појаснување: не се од интерес за ЗаУМ обајвите во медиуми кои се само информации дека одреден настан се одржал;
3. фотографии од настани, изложби (поставки и/или отворање) и сл., со (доколку е возможно) инфо/кредит за авторот на фотографијата;
4. видео и аудио снимки (видео документација од настани/изложби, интервјуа и сл.)

За секоја изложба, настан, и сл. потребни ни се следните информации:
– наслов на изложбата/настанот (на јазиците на кои официјално е објавена/преведена);
– датум (времетраење на настанот/изложбата);
– место и институција;
– име на куратор/ка (доколку го/ја има);
– доколку се работи за интервју или осврт: инфо каде и кога е објавено.

Материјалите ги прибираме на: arhiva.zaum [at] gmail.com