Select Page

Соопштение од Претседателството на Владата на НРМ за доделените награди за уметници и културни работници

Објавено во Нова Македонија, Скопје

Декември 1946

 

Соопштение:  PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)