Select Page

Солидна основа за натамошен развој
Критички осврт (кон изложбата на графики на Драган Биков и Димитар Малиданов, Уметничка галерија, Скопје, 1974)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
27.10.1974

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата