Select Page

Солидарноста – високо мерило на вредностите
Напис

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
01.08.1965

 

Напис: PDF mk