Select Page

Создадов пејсаж исклучен од наративното
Интервју со Вело Ташовски

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk

11.11.2007

 

Интервју: PDF mk