Select Page

Современото македонско сликарство во првите повоени години
Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Издавач на каталогот: МАНУ и Уметничка галерија – Скопје
1982

 

Автори: Белогаски Љубомир, Блажиќ Здравко, Владимирски Томо, Ефтимова Катја, Ивановски Ангеле, Караџа Киро, Коџоман Вангел, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Мартиноски Никола, Пандилов Аврамовски Димитар, Поповиќ Цицо Василије, Протуѓер Димче

Каталог: PDF mk