Select Page

Современа југословенска графика (од збирките на МСУ, Скопје)
Групна изложба

>>> Димитар Малиданов, Душан Перчинков, Ордан Петлевски, Петар Хаџи Бошков, Симон Шемов

Текст: Захаринка Алексоска Бачева

Ликовен салон, Титов Велес (април 1988), Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола (мај 1988), Уметничка галерија „Безистен“, Штип (јуни 1988)

 

Каталог: PDF mk