Select Page

Современа полска графика / Gravure polonnaise contemporaine
Групна изложба / Exposition collective
Текст: Ирена Јакимович / Texte: Irena Jakimovic

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Ѓуро Салај 34) / Musée d’art contemporain, Skopje (Salon: Gjuro Salaj 34)
09.01 – 27.01.1970

 

Уметници: Алексјун Јан Јаромир, Банашевски Роман, Борисовски Станислав, Бунш Франтишек, Дамски Стеван, Детињецки Мјечислав, Гаврон Станислав, Јанушевски Зенон, Јургјелевич Мјечислав, Канџјора Анџеј, Карвацки Јануш, Колвжан – Новицка Данута, Котларчик Јузеф, Красноденбска – Гардовска Богна, Кудјо Хенрик, Кунц Влодјимјеж, Лам Владислав, Лешњак Јан, Лутомски Збигњев, Лабенцки Станислав, Лушкјевич – Јастршембска Марија, Магнер Зигмунт, Макаревич Мачеј, Малина Марјан, Мјановски ЛуцјанМлодјановски Адам, Новацки Анџеј, Ничка Марјан, Осадчи Ришард, Отремба Ришард, Пакулски Јузеф, Панек Јежи, Плученик Хенрик, Пшибилски Јануш, Рузга Лешек, Сковрон Роман, Снарска Ирена, Сжедњицки Конрад, Суберлак Стефан, Турек Александер, Вил Анџеј, Врублевска Кристина, Висоцки Јануш /

Artistes: Aleksiun Jan Jaromir, Banaszewski Roman, Borysowski Stanislav, Bunsch Francizek, Damski Stefan, Datyniecki Mieczyslaw, Gardowska Krasnodebska Bogna, Gaweon Stanislaw, Januszewski Zenon, Jurgielewicz Mieczyslaw, Kandziora Andzej, Karwacki Janusz, Kotlarczyk Jozef, Kudzio Henryk, Kune Wlodzimierz, Lam Wladyslaw, Lebecki Stanislaw, Lesniak Jan, Luszczkiewicz – Jastrzebska Maria, Lutomski Zbgniew, Magner Zygmunt, Makarevicz Maciej, Mianowski Lucjan, Mlodzianowski Adam, Nowackimanian Nuczka Andrzej, Osadczy Ryszard, Otreba Ryszard, Pakulski Jozef, Panek Jerzy, Plociennik Henryk, Przybylski Janusz, Rozga Leszek, Skowron Roman, Snarska Irena, Srednicki Konrad, Suberlak Stefan, Turek Aleksander, Vill Andrzej, Wroblewska Krystyna, Wysocki Janusz

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/fr