Select Page

Современа норвешка и македонска графика од збирките на Музејот на современата уметност – Скопје

Групна изложба

Изложбен салон на Центарот на Југословенско – норвешкото друштво за СРМ

26.05 – 10.06.1980

 

 

 

Учесници: Baumgart Isolde, Breivik Anne, Hebler Herman, Jacobs Jerdi, Karine Melbye Inni, Rudjord Reidar, Widerberg Frantz, Гавровски Ангеле, Гегоски Кирил, Георгиевски Владимир, Димчевски Трајче, Јакимовски Жарко, Кочевски Мичо Димитар, Лазаревски Зоран, Малиданов Димитар, Милјаноски Доне, Саздовски Глигор, Унковска Билјана, Чауле Виолета, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон

Каталог: PDF mk