Select Page

Современа македонска уметност
Изложба на дела од збирката на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј – Штип

Текст: Томислав Крмов

Уметничка галерија „Безистен”, Штип

1989

 

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Анастасов Родољуб, Андреевски Томе, Атанасовски Гарски Тане, Ачевски Ѓорѓи, Барутовски Божин, Белогаски Љубомир, Беќаровски Насо, Василев Васил, Гилевски Паскал, Грабулоски Јордан, Ѓорѓиевски Ванчо, Ефремов Кирил, Ивковиќ Богољуб, Калчевски Ристо, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Коцо Димче, Кочовски Илија, Коџоман Вангел, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи, Куноски Спасе, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Мазев Петар, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Пандилов Аврамовски Димитар, Перчинков Душан, Спировска Мена, Темкова Ана, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Хаџи Бошков Петар, Чемерски Глигор, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шијак Томо

Каталог: PDF mk