Select Page

Современа македонска уметност меѓу двете светски војни
Групна изложба

Текст: Лилјана Поповиќ

Уметничка галерија, Скопје

10.10.-10.11.1967

 

Учесници: Љубомир Белогаски, Томо Владимирски, Димитар Аврамовски Пандилов, Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Димо Тодоровски, Василије Поповиќ – Цицо

Каталог: PDF mk

Покана (од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо): PDF mk

 

 


>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>> Линк до текстот на Јован Поповски

>>> Линк до интервјуто на Радивоје Пешиќ со Никола Мартиноски