Select Page

Современа македонска таписерија

Студија

Автор: Љ(убица) Дамјановска

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.24-38), Скопје

1973

 

 

Студија: PDF mk