Select Page

Современа македонска скулптура
Осврт (кон изложбата скулптури во Уметничка галерија, Скопје)

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.11.1967

 

Осврт (нецелосен материјал): PDF mk