Select Page

Современа македонска скулптура (од колекцијата на МСУ – Скопје)

Групна изложба

Дом на културата „Александар Урдаревски” (мај 1986), ОУ „Јосип Броз Тито” (мај 1986), УСО „Раде Јовчевски Корчагин” (јуни 1986), ФАС „11 октомври” (октомври, 1986), ОУ „Едвард Кардељ” (октомври, 1986)

 

Учесници: Димо Тодоровски, Петар Хаџи Бошков, Драган Попоски Дада, Боро Митриќески, Стефан Маневски, Васил Василев, Борис Николовски, Боро Крстевски, Томе Андреевски, Насо Беќаровски, Крсто Славковски, Ангел Нацевски

Каталог: PDF mk