Select Page

Современа македонска ликовна уметност (од колекцијата на МСУ – Скопје)
Групна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

Април – мај 1985

 

 

 

Учесници: Димитар Аврамовски Пандилов, Драгутин Аврамовски, Родољуб Анастасов, Илија Аризанов, Тодорче Атанасов, Тане Атанасовски Гарски, Љубомир Белогаски, Игор Василев, Иван Велков, Томо Владимирски, Кирил Гегоски, Стефан Георгиевски, Илинка Глигорова, Божидар Дамјановски, Евгенија Демниевска, Јован Димовски, Ванчо Георгиевски, Кирил Ефремов, Катја Ефтимова, Менде Ивановски, Богољуб Ивковиќ, Жарко Јакимовски, Трајче Јанчевски, Ристо Калчевски, Димитар Кондовски, Миле Корубин, Рубенс Корубин, Димитар Кочевски, Илија Кочовски, Вангел Коџоман, Милош Коџоман, Ѓорѓи Крстевски, Спасе Куноски, Борко Лазески, Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Танас Луловски, Петар Мазев, Димитар Манев, Љубодраг Маринковиќ Пенкин, Никола Мартиноски, Ѓоко Матевски, Ристо Мијаковски, Игор Митриќески, Боро Митриќески, Вангел Наумовски, Благоја Николовски, Таки Павловски, Илија Пенушлиски, Душан Перчинков, Драган Петковиќ, Ордан Петлевски, Василије Поповиќ Цицо, Димче Протуќер, Александар Ристески, Перо Спировски, Златко Стефанов, Лена Стефанова, Вело Ташовски, Васко Ташковски, Ана Темкова, Борислав Траиковски, Никола Фидановски, Слободан Филовски, Нове Франговски, Глигор Чемерски, Симон Шемов, Томо Шијак, Теофил Шулајковски, Божин Барутовски, Драган Биков, Васил Василев, Владимир Георгиевски, Боге Димовски, Трајче Димчевски, Зоран Јакимовски, Томислав Крмов, Боро Крстевски, Димитар Малиданов, Свето Манев, Олга Милиќ, Доне Милјановски, Димче Николов, Глигор Саздовски, Менче Спировска, Петар Хаџи Бошков, Виолета Чауле, Ѓорѓи Чулаковски, Коста Абдарманов, Борка Аврамова, Томе Андреевски, Насо Беќаровски, Јордан Грабул, Максим Димановски, Александар Ивановски Карадаре, Бранко Конески, Борис Николовски, Ангел Нацевски, Глигор Стефанов, Анета Светиева, Димо Тодоровски, Петре Николоски, Драган Поповски Дада, Владо Павлевски, Симон Узуновски, Благоја Чушков, Рашко Муратовски

 

Каталог: PDF mk