Select Page

Слободно и ненаметливо ликовно творештво
Напис
Автор: М. Маневски; изјави: Стево Босилковски, Дори Трендафиловски, Јошко Младеновски, Живко Каровски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.04.1976

 

Напис: PDF mk