Select Page

Слободан Живковски

Самостојна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

 

Дом на младите „25 Мај“, Скопје

Март 1984

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)