Select Page

Слики што се дневник на расположенија
Напис

Автор: Ј.Ф. ; изјави: Мирјана Талеска

Објавен во Време, Скопје

01.11.2004

 

Напис: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата