Select Page

Слика или како сакаш / Painting, or Whatever Suits You
Групна изложба

Уметници: Ангел Миов, Борче Богоевски, Гоце Јанкуловски
Автор на осврти: Елена Тренчева

Галерија ФЛУ, Скопје
Декември 2015

 

Каталог:  PDF mk/en