Select Page

Сликар кој не поднесуваше стилови и закони
Рецензија (кон изложбата „Слики од белата фаза: од експеримент до парадигма“ на Петар Мазев)

Автор: Лилјана Мазова

Неделен весник „Глобус”, број 161
18.05.2010

 

Текст: PDF mk