Select Page

Сликарството за мене е епопеја од бои и односи на предмети
Интервју со Божидар Тодоровски – Бодле

Автор: Тр. Стојановски

Објавено во Студентски збор, Скопје
13.05.1966

 

Интервју: PDF mk