Select Page

Сликарскиот опус – осет за композиција
Осврт (кон втората самостојна изложба на Александар Јанкулоски Цане)

Автор: Теофил Шулајковски

Објавен во Студентски збор, Скопје
22.10.1965

 

Осврт: PDF mk