Select Page

Сликарот на Радика

Напис

Автор: не е наведен; изјава: Томо Владимирски

Објавен во Нова Македонија

10.12.1970

 

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)