Select Page

Сликарот е волшебник кој може да направи сѐ
Интервју со Рубенс Корубин

Автор: Искра Ефтимова

Објавено во Денес, Скопје
19.11.1998

 

Интервју (нецелосен материјал): PDF mk