Select Page

Сликарка што не се нарекуваше, туку беше Македонка
Напис
Автор: не е наведен
Објавен во Дневник бр. 2860
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Напис: PDF mk