Select Page

Славчо Соколовски

Самостојна изложба

Текст: Небојша Вилиќ

Дом на младите „25 Мај“, Скопје

24.11 – 14.12. 1988

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)