Select Page

Славчо Соколовски / Slavco Sokolovski

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

Уметничка галерија, Битола / Art Gallery, Bitola

Отворање / Opening: 20.07.1996

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)