Select Page

Славе Атанасовски Крстанче
Самостојна изложба
Текст: Нико П. Този
Организација: ДЛУПУМ
Уметничка галерија, Скопје
26.01 – 08.02.1984

 

Каталог: PDF mk