Select Page

Скулптури создавани во подрум
Напис

Автор: Т. Ширилов; изјави: Драган Попоски Дада

Објавен во Вечер, Скопје
15.01.1979

 

Напис: PDF mk