Select Page

Скулптури никнуваат како печурки
Напис

Автор: Тина Иванова; изјави: Небојша Вилиќ, Љубен Пауновски, Сузана Милевска

Објавен во Утрински весник, Скопје

08.04.2009

 

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)