Select Page

Скулптури за маката и радоста
Интервју со Насо Беќаровски

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
03.11.1974

 

Интервју: PDF mk

 

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)