Select Page

Скулптури во фабрички простори
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјава: Насо Беќаровски

Објавен во Вечер, Скопје
16.11.1978

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)