Select Page

Скулптури во дрво / Скулптуре у дрвету
Интернационално студио за пластика во дрво / Интернационални студио за пластику у дрвету – Прилеп

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд (03.07 – 30.08.1981)
Музеј на современата уметност, Скопје / Музеј савремене уметности, Скопје (20.04 – 10.05.1982)

 

Текстови: Бошко Бабиќ,  Викторија Васева Димовска / Текстови: Бошко Бабић, Викторија Васева Димеска

Учесници: Насо Беќаровски, Џовани Бландино, Вили Боси, Јан Валтер, Васил Василев, Милун Видиќ, Ана Виген, Виеслав Винклер, Маргарета Воскресенскаја, Ратко Вулановиќ, Венија Вулиниќ – Турински, Богуслаб Габрис, Јанис Гаитис, Александру Георгица, Милија Глишиќ, Јордан Грабулоски, Ерве Деламонд, Опи Зуни, Александар Ивановски Карадаре, Ани Јансон, Јуриј Канашин, Дину Кампеану, Анжеј Кастен, Владимир Комад, Доминик Лабови, Драгица Чадеж – Лапајне, Тоне Лапајне, Стефан Маневски, Коља Милуновиќ, Боро Митриќески, Милија Нешиќ, Борис Николоски, Октавиан Олариу, Франц Олзант, Драган Попоски – Дада, Благој Чушков, Братислав Хулаковски, Јован Солдатовиќ, Рафал Струмило, Методи Сова, Ерих Унтервегер, Џиро Сугавара, Од Хилт, Петар Хаџи Бошков / Насо Бећаровски, Џовани Бландино, Вили Боси, Јан Валтер, Васил Василев, Милун Видић, Ана Виген, Виеслав Винклер, Маргарета Воскресенскаја, Ратко Вулановић, Венија Вулинић – Турински, Богуслаб Габрис, Јанис Гаитис, Александру Георгица, Милија Глишић, Јордан Грабулоски, Ерве Деламонд, Опи Зуни, Александар Ивановски Карадаре, Ани Јансон, Јуриј Канашин, Дину Кампеану, Анжеј Кастен, Владимир Комад, Доминик Лабови, Драгица Чадеж – Лапајне, Тоне Лапајне, Стефан Маневски, Коља Милуновић, Боро Митрићески, Милија Нешић, Борис Николоски, Октавиан Олариу, Франц Олзант, Драган Попоски – Дада, Благој Чушков, Братислав Хулаковски, Јован Солдатовић, Рафал Струмило, Методи Сова, Ерих Унтервегер, Џиро Сугавара, Од Хилт, Петар Хаџи Бошков

Каталог: PDF mk
Каталог: PDF srb