Select Page

Скулптура на мирна нарација
Осврт (кон изложбата на Илија Лафазановски, Центар за култура и информации, Скопје, 1977)
Автор: Н. Радически

Објавен во Студентски збор, Скопје
22.02.1977

 

Напис: PDF mk