Select Page

Скулптурата на Мајка Тереза најдраг подарок за Скопје
Напис

Автор: Марија Димовска

Изјави: Томе Серафимовски

Објавен во дневниот печат, Скопје

28.07.1999

 

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)