Select Page

Скулптурата како пречистен ликовен третман
Критички осврт (кон самостојната изложба на Драган Попоски Дада и изложбата на графики на ДЛУМ, Уметничка галерија, Скопје, 1973)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Студентски збор, Скопје
28.05.1973

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата на Драган Попоски Дада

>>> Линк до изложбата на ДЛУМ