Select Page

Скулптурата како интензивирање на просторот
Рецензија (кон изложбата на ситна пластика на ДЛУМ, Салон на ДЛУМ, Скопје, октомври 1979)

Автор: Јелена Андреевска

 

Објавена во Разгледи бр. 4 (стр.435-437), Скопје

Април 1980

 

Рецензија: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата