Select Page

Скулптурата во слободен простор
Осврт

Автор: Радивоје Нешиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.09.1959

 

Осврт: PDF mk