Select Page

Скриениот Кондовски излезе од „Републиката во пламен“ во МНТ
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Јасминка Намичева, Марија Кондовска, Коста Балабанов

Објавен на sdk.mk
04.04.2017

 

Напис: PDF mk