Select Page

Скен култ
ТВ емисија за култура
Авторка и водителка: Евгенија Теодосиевска
Гости: Атанас Атанасоски, Маргарита Киселичка, Касиопеја Наумовска, Исмет Рамиќевиќ, Емил Шулајковски

МТВ 1
1998