Select Page

Ситна пластика
Едукативно – дидактичка изложба

Текст: Елизабета Јанковска

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Декември 1999

 

 

Учесници: Томе Андреевски, Симеон Арнаудов, Стјепан Басталец, Насо Беќаровски, Лоренцо Гверини, Александар Ивановски Карадаре, Никола Јанковиќ, Стјепан Кичин, Јозеф Костка, Ненад Кривиќ, Велибор Мачукатaн, Марчело Машерини, Боро Митриќески, Богдан Мусовиќ, Ангел Нацевски, Јосип Пољан, Коста Ангели Радовани, Крсто Славковски, Петар Смајиќ, Фред Солс, Џовани Тицано

 

Каталог: PDF mk