Select Page

Ситна пластика
Групна изложба

Салон на ДЛУМ, ГТЦ, Скопје

13.10 – 03.11.1980

 

 

Учесници: Томе Андреевски, Симеон Арнаудов, Насо Беќаровски, Васил Василев, Александар Ивановски, Илија Лафазановски, Стефан Маневски, Боро Митриќевски, Богдан Мусовиќ, Ангел Нацевски, Борис Николоски, Драган Попоски, Димитар Трајановски, Крсте Славковски

 

Каталог: PDF mk