Select Page

Сите простори на светот во едно
Рецензија (кон изложбата на Петар Хаџи Бошков, Уметничка галерија на Универзитетот Јилдиз, Истанбул, октомври 1993)
Автор: Соња Абаџиева

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.01.1994

 

Рецензија: PDF mk