Select Page

Синхроницитети: Архива 1987 – 2017 / Synchronicities: Archive 1987 – 2017
Ретроспективна изложба / Retrospective exhibition
Жанета Вангели / Zaneta Vangeli

НУ МСУ Скопје / NI MoCA Skopje
15.08 – 15.09.2017

 

Текст: Благоја Варошанец / Text: Blagoja Varoshanec

Каталог / Catalog: PDF mk/eng