Select Page

Синтеза на светлините и движењата во просторот
Осврт кон изложбата „Луминокинети“ на Миодраг Ѓорѓевиќ

Автор: Богдан Мусовиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
11.03.1979

 

Осврт: PDF mk

 

>>>  Линк до изложбата