Select Page

Синтеза на човекот, времето и материјата
Интервју со Петар Хаџи Бошков

Автор: Н. Митревска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
21.11.1971

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата