Select Page

Синергијата на убавото / Synergy of Beauty
Изложба на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ / Group exhibition with works from the International Art Colony “Vevcani Sightings”
Текст: Мишо Китаноски / Texte: Misho Kitanoski

НЛБ Галерија, Скопје / NLB Gallery, Skopje
15.12.2016

 

Каталог/ Catalog: PDF mk/eng