Select Page

Симон Шемов / Simon Shemov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Симон Шемов / Text: Simon Shemov

Галерија „Аеро”, Скопје / Aero Gallery, Skopje
20.06 – 04.07.2000

 

Каталог/ Catalog: PDF mk/eng 

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)