Select Page

Симон Шемов / Simon Semov
Публикација / Publication

Текстови: Соња Абаџиева, Симон Шемов / Texts: Sonja Abadzieva, Simon Semov

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje

Јули 1991

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)