Select Page

Симон Узуновски
Самостојна изложба

Текст: Зоран Петровски

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
Април 1984

 

Каталог (Од архивата на Вилиќ Небоша): PDF mk

 

Фото документација ☟

Видео документација (Од архивата на Вилиќ Небојша) ☟

 


>>> Линк до освртот на Владимир Величковски
>>> Линк до написот во Нова Македонија
>>> Линк до написот во Вечер
>>> Линк до освртот на В. Величковски